Modus Vivendi Legal

Modus Vivendi Legal is een jong kantoor met een jarenlange ervaring. De diensten van Modus Vivendi Legal richten zich op oplossingen bij financiële vraagstukken.

De vraagstukken kunnen betrekking hebben op kwaliteit, aansprakelijkheid of zorg voor kwetsbare personen of een combinatie daarvan.

Modus Vivendi Legal adviseert en ondersteunt bij compliance met wettelijke en branche-normen. Zij staat personen bij in de afhandeling van schade en ondersteunt op de momenten dat door het juridische woud de bomen niet meer zichtbaar zijn.

Daarnaast richten de aangeboden diensten zich op schuldregelingen en (schulden-) bewinden. Daarbij moet gedacht worden aan diensten zoals het treffen van (buiten)gerechtelijke akkoorden, verzoeken om moratoria en voorlopige voorzieningen en het opstellen van (complexe) Wsnp-verklaringen.

Diensten in het kader van personenrecht betreffen beroep en verzet tegen beschikkingen van de kantonrechter of beslissingen van bewindvoerders en curatoren, boedelscheidingen en beheer- en andere bewindsproblemen.